เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


- AAALAC International
- Laboratory Animal Research
- ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)