Sunday, Aug 18th

Last update12:00:00 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่) ม.ราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1

  • PDF

lookkai

ตาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยได้ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม คลิ๊กที่นี่ 

You are here เอกสาร / แบบฟอร์ม