Saturday, Jul 21st

Last update09:43:11 AM

ม.ราชภัฏเชียงรายเชิญประชุมนำเสนอผลงานวิจัย

  • PDF

ru-logo

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัย ในงานสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 10 ระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่อง"นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเปิดรับผลงานวิจัย 3 กลุ่มคือ

1. นวัตกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

2. นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการ

โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธันวาคม 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://social.crru.ac.th หรือ โทร 0-5370-2870 ต่อ 1235

You are here Home