วช. ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 เวที ดังนี้ 
        1. งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2020)
            ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
        2. งาน “Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020)
           ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563
        3. งาน “The 32nd International Invention, Innovation & Technology Exposition” (ITEX 2021) 
           ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564
        4. งาน “2021 Silicon Valley International Invention Festival” (SVIIF 2021) 
            ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ช่วงเดือนมิถุนายน 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=97