Tuesday, Dec 19th

Last update10:35:10 AM

ม.ราชภัฏศรีสะเกษขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

  • PDF

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และขอเชิญชวนส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันจิรา ใจแก้ว ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 091-0132310 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

You are here Home