Tuesday, Sep 21st

Last update12:00:00 AM

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ ๔ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
” ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการจัดงานประกอบไปด้วยภาคนิทรรศการและภาคการประชุม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในภาคนิทรรศการด้วย

dsc07373 large
dsc07373 large
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here กิจกรรม ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4