Tuesday, Sep 21st

Last update12:00:00 AM

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนา “การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศและแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.20 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศและแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์สาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยและกระตุ้นให้เกิดการทำงาน   ด้านวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมถึงได้ทราบแนวทางในการจัดสรรทุนของแหล่งทุนโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้านยุทธศาสตร์การวิจัย เป็นวิทยากรในการสัมมนา

 

dsc07477 large
dsc07477 large
Image Detail Image Download
dsc07478 large
dsc07478 large
Image Detail Image Download
dsc07479 large
dsc07479 large
Image Detail Image Download
dsc07485 large
dsc07485 large
Image Detail Image Download
dsc07487 large
dsc07487 large
Image Detail Image Download
dsc07488 large
dsc07488 large
Image Detail Image Download
dsc07489 large
dsc07489 large
Image Detail Image Download
dsc07491 large
dsc07491 large
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here กิจกรรม โครงการอบรมสัมมนา “การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศและแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 20 ม.ค.2560