Sunday, Aug 01st

Last update12:00:00 AM

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนา “การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศและแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.20 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศและแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์สาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยและกระตุ้นให้เกิดการทำงาน   ด้านวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมถึงได้ทราบแนวทางในการจัดสรรทุนของแหล่งทุนโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้านยุทธศาสตร์การวิจัย เป็นวิทยากรในการสัมมนา

 

dsc07448 large
dsc07448 large
Image Detail Image Download
dsc07449 large
dsc07449 large
Image Detail Image Download
dsc07450 large
dsc07450 large
Image Detail Image Download
dsc07451 large
dsc07451 large
Image Detail Image Download
dsc07453 large
dsc07453 large
Image Detail Image Download
dsc07455 large
dsc07455 large
Image Detail Image Download
dsc07456 large
dsc07456 large
Image Detail Image Download
dsc07457 large
dsc07457 large
Image Detail Image Download
dsc07458 large
dsc07458 large
Image Detail Image Download
dsc07460 large
dsc07460 large
Image Detail Image Download
dsc07461 large
dsc07461 large
Image Detail Image Download
dsc07462 large
dsc07462 large
Image Detail Image Download
dsc07464 large
dsc07464 large
Image Detail Image Download
dsc07465 large
dsc07465 large
Image Detail Image Download
dsc07467 large
dsc07467 large
Image Detail Image Download
dsc07468 large
dsc07468 large
Image Detail Image Download
dsc07469 large
dsc07469 large
Image Detail Image Download
dsc07470 large
dsc07470 large
Image Detail Image Download
dsc07471 large
dsc07471 large
Image Detail Image Download
dsc07474 large
dsc07474 large
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here กิจกรรม โครงการอบรมสัมมนา “การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศและแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 20 ม.ค.2560