Thursday, Sep 21st

Last update12:00:00 AM

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 1/2560

  • PDF

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

                                                                ประกาศรับสมัคร        : 4 – 25 กันยายน 2560 

                                                                ประกาศผู้ได้รับทุน      : 2 ตุลาคม 2560

                                                                ทำสัญญา                   : 2 - 13 ตุลาคม 2560

                                            แบบฟอร์มขอรับทุน

                                                                 โครงการเดี่ยว  คลิ๊กที่นี่

                                                                 โครงการกลุ่ม   คลิ๊กที่นี่

You are here วิจัย ทุนวิจัย ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 1/2560