Thursday, Nov 23rd

Last update10:35:10 AM

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 1/2560

  • PDF

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

         ประกาศผู้ได้รับทุน      : ดูรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
         ทำสัญญา                   : 16 - 30 ตุลาคม 2560
         เอกสารประกอบการทำสัญญา (เฉพาะผู้ที่มีชื่อในประกาศ)

         1.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

         2.
สำเนาหน้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำนวน 2 ฉบับ (หากไม่มีต้องไปเปิดบัญชีใหม่)
         สถานที่ทำสัญญา
: สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

อนึ่ง หากพ้นกำหนดการทำสัญญาแล้วแล้วถือว่าไม่ประสงค์จะรับทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042-211040 ต่อ 1702, 1792


   

You are here วิจัย ทุนวิจัย ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 1/2560