ขอเชิญชวนสมัครอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่) ม.ราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1

lookkai

ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยได้

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประกาศผลการพิจารณาผู้เข้าอบรมในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ คลิ๊ก

หรือ Scan QR-Code ด้านล่างนี้

formonlinelookkai