Sunday, Sep 22nd

Last update06:16:21 PM

วช.ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ 2563 รอบ 3

  • PDF

วช สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วช.ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ 2563 รอบ 2

  • PDF

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • PDF

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลายหลักสูตร ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย

  • PDF

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1 ) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

                    การพัฒนาเศรษฐกิจ

                         1. กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
                         2. กลุ่มเรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
                         3. กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล
                         4. กลุ่มเรื่อง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
                         5. กลุ่มเรื่อง ยางพารา
                         6. กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 2/2561

  • PDF

ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561

***คลิ๊กที่นี้***

เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน (เฉพาะผู้มีรายชื่อตามประกาศเท่านั้น)

อ่านเพิ่มเติม...

You are here วิจัย ทุนวิจัย